AR-GE Portal

Yüksek Frekanslı Emisyonların Tespiti ve Etki Analizi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 15 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu proje ile;

• Yüksek frekanslı emisyonların (2 kHz – 150 kHz) tespiti için; ölçüm metodolojisinin belirlenmesi, ölçüm sistemi oluşturulması ve yerli-özgün analiz algoritmalarının geliştirilmesi,
• Dağıtım şebekesi özelinde Yüksek Frekanslı Emisyonların durumunun tespit edilmesi,
• Yüksek Frekanslı Emisyonlar kaynaklı; enerji kayıpları (teknik kayıplar) ve hatalı sayaç okumalarına bağlı maddi kayıpları belirlemeye yönelik çalışmalar yapılması,
• Yüksek Frekanslı Emisyonların şebeke elemanları ve koruma-koordinasyon sistemleri üzerindeki etki analizinin yapılması,
• Yüksek Frekanslı Emisyon ölçüm, analiz ve önlem süreçleri için yol haritası ve önerilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: YEŞİLIRMAK EDAŞ