AR-GE Portal

Yer Altı Varlıklarını Tespit Destek Sistemi Ve İzleme – Kontrolü İçin Prototip El Terminali Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 22 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin mevcut ve yeni tesis edilen yer altı varlıklarının tespit edilmesini ve bu varlıklara eklenecek yeni envanter kayıtlarının yapılabilmesini sağlayacak bir “Yer Altı Varlıklarını Tespit Destek Sistemi” geliştirmektir. Bu destek sistemi sayesinde mevcut varlıklar saha personeli tarafından tespit edilerek, envanter CBS sistemine girilecek ve yeni envanterlerin girişleri de hızlanacaktır. Sonuç olarak sahada yer alan varlıkların konumlarının tam bilinmemesinden ötürü ortaya çıkan sorunların projemiz kapsamında ilk yerli ve milli Differantial Global Positioning Systems (DGPS) tasarlanacaktır. Tasarlanan DGPS, temin edilecek yeraltı radarına entegrasyonu yapılması hedeflenmektedir.
• Veri toplama aşamasında güncel teknolojilerin entegrasyonun sağlanması ile sonraki operasyonlarda işçilik kaynaklı hataların azaltılması,
• Entegre varlık yönetimi felsefesi ile proje uygulamasından sonra yatırım ve işletme maliyeti düşecektir.
• Dijitalleşen ve verimliliği artmış olacak ve manuel envanter yönetimi süreçleri asgari seviyeye inecektir ve işlem hızları artacaktır.
• Şebeke yönetim performansı iyileştirilecek ve varlık yönetimi, kayıtlarının alınması, izlenmesi ve gerektiği takdirde iyileştirilmelerinin yapılması sağlanacaktır.
• Çalışma sonrasında ortaya çıkacak ürün ile çalışanların dijital altyapı tabanlı performans yönetimleri gerçekleştirilecektir ve bu aksiyon ile çalışanların verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.
• Performans yönetimi sonucunda birikecek veri bütününün çeşitli analiz görselleştirmelerinin yapılacak olması ve buna yönelik geliştirme stratejilerinin belirlenebilecek olması hedeflenmektedir.
• Diğer kurum ve kuruluşların alt yapı ve üst yapı çalışmalarında daha doğru konum bilgisi gösterimiyle birlikte sahada oluşabilecek iş güvenliği sorunları, maddi hasarlar, iş yükü vb. sorunlarının azaltılması sağlanacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ