AR-GE Portal

Yer Altı Doğal Gaz Kaçak İhlal Tespiti Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile; Uludağ bölgesine ulaşan güzergâhta ulaşım zorluğu bulunması sonucu; doğal gaz hatlarında oluşabilecek gaz kaçağı, kaçak kazı, ihlal, suikast vb. kazıları akustik algılamayla tespit ederek alarm sistemiyle önceden haber alma ve kontrol altına almak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında oluşturulacak fiber optik ağ vasıtasıyla; basınçlı doğalgaz kaçak simülasyonları yaparak akustik algılama sağlamak, haberleşme sistemine bunu öğretmek, kalibre etmek ve komple SCADA alarm sistemiyle entegre ederek haberleşme sistemi kurmak hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: BURSA GAZ