AR-GE Portal

Yenilenebilir Gaz Üretimi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin genel amacı yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanması ile elde edilen kompozit gazın kullanımıyla arz güvenliği ve enerji verimliliğini sağlayarak dışa bağımlılığı azaltacak ve karbon emisyonlarını düşürecek olan süreci başlatmaktır. Kurulacak tesisin ülke çapında konuyla ilgili uzun vadeli çalışmalar için de Ar-Ge merkezi olması amaçlanmaktadır. Bu noktada proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar hedeflenmektedir:

•Doğalgaz dağıtım sistemlerinin ve merkezlerinin incelenmesi ve veri toplanması,
•Doğalgaza değişik oranlarda hidrojen katılmasının teorik olarak modellenmesi ve simüle edilmesi,
•Yanma performanslarının termodinamik olarak hem enerji boyutunda hem de ekserji boyutunda incelenmesi,
•Çeşitli kapasiteler için seçilecek yerlerde örnek modelleme ve simülasyon çalışmaları yaparak hem verim hem de çevresel etkiler ile ekonomik faktörleri araştırma ve değerlendirme,
•Yenilenebilir enerji seçeneklerinin seçilen lokasyonlar için dikkate alınması ve hem elektrik hem de hidrojen üretim seçeneklerinin araştırılması,
•Dağıtım merkezlerinde basınç düşümlerinin kullanılarak elektrik ve de hidrojen üretim seçeneklerinin araştırılması,
•Entegre enerji sistemleri geliştirilerek lokal çözümlerinin bulunması ve hidrojen yol haritalarının çıkarılması,
•Doğalgaz dağıtım ve kullanım performanslarının iyileştirilmesi ve optimizasyon çalışmalarının yapılması.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: AKSA DOĞALGAZ