AR-GE Portal

Yatırım Saha Süreçlerinde Kullanılacak Bir Mobil Cihaz Yazılımı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım süreçlerini oluşturan; proje, hak ediş, kabul ve numaralandırma süreçlerinin dağıtım şirketlerinin kullanmakta olduğu CBS, SAP gibi sistemler ile birlikte entegre çalışabilecek bir yazılım geliştirilerek, yatırım gerçekleşme bilgilerinin dijital ortama anlık olarak aktarılması ve yatırım saha faaliyetlerinin uzaktan izlenmesinin sağlanmasıdır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: AKEDAŞ