AR-GE Portal

Yapay Zeka Tabanlı ‘Dijital Şebeke Yöneticisi’ Geliştirilmesi ve Yeni Nesil Otonom Şebekeler İçin Dijital Şebeke Reflekslerinin Kazandırılması Pilot Uygulama Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projenin amacı, elektrik dağıtım şebekeleri içerisinde görev alan transformatörler, kablolar vb. kilit ekipmanların proje süresince gerilim, akım, sıcaklık, kısmi deşarj, nem sensörleri gibi farklı parametreleri ölçen sensörler ile takip edilerek, sürekli işletme altında maruz kaldıkları elektriksel, mekanik ve diğer fiziksel etkilerin ekipmanlara olan etkileri izlenerek bir sağlık endeksi yaklaşımı oluşturulmasıdır. Ayrıca arıza durumlarını kayıt altına alabilmek için yönlü arıza gösterge cihazları da tesis edilerek hangi ekipmanın arızadan etkilendiği ve etkilenen cihazların ne şekilde ve ne ölçüde zarar gördüğü tespit edilecektir. Böylece, doğrudan ölçüm imkanı olan ekipmanlar için tesis edilecek ve temel değerleri (akım, gerilim, sıcaklık, nem vb.) ve ileri seviye ölçüm parametreleri (yüksek frekanslı harmonik bileşenler, kısmi deşarj miktarı vb.) uzaktan izleme yoluyla sürekli takibini gerçekleştirecek, doğrudan ölçüm imkanı olmayan ekipmanlar için alınan ölçüm değerleri ile istenen parametrelere yönelik kestirim işlemlerini değerlendirebilecek sistem alt yapısının ve analiz algoritmasının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ