AR-GE Portal

YAPAY ZEKA (AI) UYGULAMALARI KULLANARAK OTOMATİK BAĞLANTI GÖRÜŞÜ OLUŞTURMA AR-GE PROJESİ

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 14 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje kapsamında başvuru evraklarının uygunluğu optik karakter tanıma gibi metotlar kullanılarak taratılıp içerisindeki müşteri bilgilerinin (adı, soyadı, tapu, ruhsatname, adres bilgileri vb.) otomatik olarak okunduktan sonra istenilen verilerin başvuru esnasında ibraz edilip edilmediğinin kontrol edilmesi planlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden de şebekeye ilişkin veriler otomatik alınıp, bağlantı noktasının talebi ne şekilde karşılanacağı teknik değerlendirmesi yapay zeka algoritmaları ile yapılacak ve bağlantı görüşü evrakının otomatik olarak oluşturulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Özetlenecek olursa;

• Bağlantı taleplerinin karşılanma hızının arttırılması,
• Müşteri memnuniyeti artırılması,
• Dağıtım sistemine bağlanacak yükün analizi daha sağlıklı yapılması,
• Personel kaynaklı hataların önüne geçilmesi,
• Süreçlerde detaylı raporlama yeteneklerinin arttırılması,
• Optimum bağlantı noktasının ve hat kesitlerinin belirlenmesi,
•Artan personel verimliliği ve optimum planlamaya bağlı olarak şebeke verimliliğinin arttırılması,
• Onaylanan planların başvuru tarihleri, kabul tarihleri, devreye alma tarihleri, teknik detayları vb. verilerin veri tabanı içerisinde tutulması ve olası yanlış planlamaların önüne geçilmesi,
• Zamandan tasarruf sağlanması,
projenin temel amaçlarındandır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ