AR-GE Portal

VIRTUAL POWER PLANTS FOR INTEROPERABLE AND SMART ISLANDS

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 42 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: VPP4Islands projesiyle yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonunun kolaylaştırılması, akıllı ve yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması, adaların sahip olduğu enerji potansiyelinin verimli olarak kullanılması adına yeni nesil enerji depolama sistemi yaklaşımıyla kullanıcıların sisteme katılımını teşvik ederek enerji ihtiyaçlarında kendi kendine yetebilmeleri amaçlanmakta olup aynı zamanda maliyetleri, sera gazı emisyonlarını ve akaryakıta bağımlılığı azaltarak, enerji üretiminde yeni nesil akıllı iş modelinin oluşturulması ve enerjinin yerel olarak üretildiği yerde tüketilmesini teşvik edecek tecrübenin edinilmesi hedeflemektedir.
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ