AR-GE Portal

TÜRKİYE Elektrik Dağıtım Şebekesinin Deprem ve Diğer Doğal Afet Durumlarına Karşı İncelenmesi, Olası Deprem Sonrası Performans Analizlerinin Yapılması ve Acil Eylem Planlarının Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 27 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu Ar-Ge projesiyle deprem odağındaki doğal afetleri göz önüne alarak elektrik dağıtım şebekesinin depreme hazırlığına dair ihtiyaçların belirlenmesi ve depremin meydana gelmesi süreci ve sonrasında yapılacak operasyonel faaliyetlerin düzenlenmesine katkı sunacak bilgi akışının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Deprem öncesinde elektrik şebekesinin ve operatörünün bu doğal felakete karşı hazırlık aşamasını, deprem esnasında hayat kurtarabilecek dünya uygulamalarının incelenmesini de içeren inovatif, uygulanabilir teknoloji ve sistemleri ortaya koyan deprem süreci çözüm uygulamalarını ve deprem sonrasında şebeke yönetimini esas alan kapsamlı bir proje yürütülmesi ve deprem etkilerinin en üst düzeyde bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.
Proje süresince deprem ve deprem dışında kalan diğer afetlerle ilgili olarak ilgili Kurum/Kuruluşlardan edinilecek verinin ülkemizin bütününü kapsayacak şekilde tek bir veritabanına taşınarak risk haritalarının oluşturulması ve bu veri ışığında elektrik dağıtım şebekesinin içerisinde bulunduğu risk koşulları belirlenecek olup doğal afet süreçleri ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler (Valilik, belediye vb.) ile AFAD vb. kurumlar ile iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, elektrik dağıtım şirketlerinin felaket durumlarındaki sorumluluklarının belirlenmesi ve bütüncül iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: TRAKYA EDAŞ