AR-GE Portal

Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekesinin DC Dönüşümü İçin Yol Haritasının Çıkarılması

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 8 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede değişen şebeke yapısı göz önünde bulundurularak (evlerde genelde DC tüketim yapan aletlerin kullanılması, DC üretim yapan kaynakların artması, elektrikli şarj istasyonlarının entegrasyon gereksinimleri vb.) en uygun DC şebeke konfigürasyonu için yol haritası tasarlanmasını planlamaktadır. Gelişen teknoloji ile entegre bir şekilde müşterilerimize kesintisiz elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak için daha inovatif çözümler aramak adına DC şebekeler incelenecek ve bu doğrultu da planlamalar yapılacaktır. Projede günümüzün ve geleceğin elektrik şebekesi problemleri masaya yatırılarak, olası DC şebeke konfigürasyonlarının entegrasyonunun ve entegrasyon adımlarının uygulanması için zaman planlamasının araştırılması yapılacaktır. Projenin temel amaçları olarak özetlemek gerekirse;

• Dünyadaki DC şebekelere dönüşüm uygulamalarının Türkiye özel koşulları da dikkate alınarak değerlendirmesi,
• Türkiye’deki elektrik dağıtım sektörü şartlarına uygun, hem teknik hem de maliyet açısından uygulanabilir bir DC şebeke dönüşüm metodolojisinin belirlenmesi,
• Dağıtım şebekesinin daha kararlı bir halde işletilebilmesi konusunda gereksinimlerin belirlenmesi,
• Türkiye’deki mevcut durumda dağıtım şebekesinin gereksinimlerinin belirlenmesi,
• DC Şebekeye dönüşüm ile enerji verimliliği konusunda ülke olarak sağlayacağımız kazançların ortaya konulması,
• Dağıtım şirketleri ve EPDK açısından verimli ve sürdürülebilir bir enerji dağıtım modeli oluşturulma sürecine katkı sağlanması,
• Dağıtım sektörü özelinde ülkede bilgi birikimine katkıda bulunulması,
• DC şebeke dönüşümün önemini teknik ve analiz sonuçlarıyla sunulması,
• DC şebeke dönüşümü için Türkiye’deki dağıtım sisteminin gereksinimlerinin ortaya konulması
olarak sıralanabilir.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ