AR-GE Portal

Tüketici Algı Yönetimi ile Talep Yönetiminin Sağlanması ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi için Pilot Uygulama Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu projenin temel amacı kullanıcıların farkındalıklarının artırılması ile enerji tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve bunun enerji verimliliğine etkilerinin gözlenmesi olacaktır. Bu meyanda, kullanıcılara sosyo-ekonomik farklılıklar gözetilerek verilecek farklı mesajlara (enerji fiyatları, tüketimi, komşuları ile kıyaslaması, azalttığı karbon salınımı, kurtardığı ağaç sayısı vb.) hangi davranışları sergilediğini gözlemleyebilmek için örneklem şeklinde belirlenmiş bir grup kullanıcının tüketimleri takip edilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle tüketicilerin tüketim davranışları pozitif yönde etkilenmesi ve artan tüketim bilinci ve farkındalık ile enerji verimliliğinde %5-%40 oranında iyileşme sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan, cihazlardan merkez sunucuya gelen bilgiler doğrultusunda talep tahmin verileri daha sağlıklı yapılacak olup gün içi ve gün öncesi piyasasında daha doğru adımlar atılabilecektir. Ayrıca tüketim analizi yapılan tüketicilerin gereksiz tüketimleri (gereksiz aydınlatma ve ortamın konfor sıcaklığında olmasına rağmen klima kullanımı gibi) tüketiciye bildirilip enerji tasarrufunda önemli bir adım atılabilecektir. Projede elde edilen veriler, analiz sonuçları, tüketici davranışlarına ilişkin raporlar ile bilgi birikimi de artırılacağı düşünülmektedir.
Proje Kategorisi: Enerji Verimliliği
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ