AR-GE Portal

TEİAŞ Bağlantılı Ana Trafo Merkezlerindeki Kalite Parametreleri ile Şebeke Nötr Akım verileri üzerinden Proaktif Arıza Tahmini Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı TEİAŞ Trafo merkezlerinin OG (Orta Gerilim) tarafında gerçekleşen gerilim çökme ve dalgalanma gibi elektriğin kalitesinin bozulduğu anlarda yakın-zamanlı olarak BEDAŞ şebekesinde oluşan nötr akımlarındaki değişimleri ve bu değişimlerin arıza tespiti ile ilgili korelasyonlarını tespit etmektir. Ayrıca, projenin hedefi kalite probleminin yaşandığı ve nötr akımının tespit edildiği bölgelerin risk haritasına işlenerek görsel bir ekran üzerinde takip edilmesidir. Böylece, periyodik olarak otomatik analizlerle arıza tahmini yapılan bölgenin gittikçe izole edilmesi sağlanacaktır. Makine öğrenme yazılım araçlarını kullanılması, arıza tahmin ve tespit modelleri geliştirilmesi, doğru ve kesin arıza tahminlerinin sağlanmasıyla şebeke arızalarının henüz oluşmadan önlenebilmesi amaçlanmakadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ