AR-GE Portal

Talep ve Dağıtık Üretim Kaynaklarının Birleştiriciler Üzerinden Piyasaya Katılımı Sonrası İhtiyaç Duyulacak Olan Piyasa Mekanizmalarına ve Kurumlar Arası Koordinasyona Yönelik Araştırma ve Öneri Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinin amacı; elektrik şebekelerinde gün geçtikçe artan dağıtık üretim santralleri ve talep (tüketim) tarafı kontrolünün, elektrik şebekesi işletmesine olası etkilerinin – piyasadaki gelişmeler göz önüne alınarak, dağıtım şirketinin farklı roller üstlendiği farklı piyasa mekanizmaları için - değerlendirilmesi; ihtiyaç duyulacak piyasa mekanizmalarının ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacının araştırılması; piyasa ve şebeke simülasyonlarına dayalı elde edilecek analiz sonuçlarının, proje paydaşlarının da katlımı ile gerçekleştirilecek olan çalıştaylarda değerlendirilmesi ve sektör için kaçınılmaz olan gelişmelere yönelik teknik ve mevzuatsal öneriler geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: AKEDAŞ