AR-GE Portal

Talep Tarafı Katılımının Dağıtım Şirketlerine Etkilerinin Araştırılması ve Dağıtım Şirketlerinin Yeni Piyasa Kurgusundaki Konumlanmasının Belirlenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Düşük tüketimli ve sayıca fazla olan müşterilerin yüksek tüketimli ve az sayıdaki müşterilerin esnek taleplerinin bir yazılım üzerinden toplanması ve piyasaya katılımının pilot uygulamasının yapılması, bu pilot uygulamada, piyasa katılım süreçleri tecrübe edilerek Dağıtım Şirketlerinin piyasa kurgusunda nasıl konumlanması gerektiği, altyapısının (sayaç altyapısı, şebeke altyapısı, vb.) ne şekilde kullanılabileceği ve bu süreçlerden nasıl etkileneceğinin araştırılması.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ