AR-GE Portal

RÜZGÂR KUVVETİ VE BUZ YÜKÜNÜN FAZLA OLDUĞU SPESİFİK BÖLGELERDE FAZLAR ARASI ARALAYICILARIN PİLOT UYGULAMASI

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede, iletim hatlarında kullanılan fazlar arası aralayıcının OG ve AG şebekelerde kullanılması için analizler yapılacaktır. Analizler sonucunda belirlenen isterlere göre rüzgar kuvveti ve buz yükü kaynaklı uzun zamanlı kesintilere sebep olan arızaların önüne geçilmesini sağlayacak ve ortalama kesinti süresinin iyileştirilmesini sağlayacak fazlar arası aralayıcının pilot uygulama bölgesinde kullanılması amaçlanmaktadır. Özetlenecek olursa;


• Yurtdışındaki farklı tipteki fazlar arası aralayıcıların dağıtım şebekesinde denenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
• Mevcut şebekemizde özellikle rüzgar kuvveti ve buz yükü kaynaklı, projelendirme sırasında iletkenlerin düzensiz hareketlerinin önüne geçilemeyen spesifik bölgelerde pilot uygulamalarının yapılması,
• Çevresel kaynaklı (rüzgâr, buz vb.) arızaların azaltılması,
• Operasyonel kayba neden olan sehim alma işlemlerinin azaltılarak, arıza bakım onarım (AOB) ve tesis ekiplerinin iş yüklerinin azaltılması,
• Sehim alma işlemindeki işçilik kaynaklı sorunların azaltılarak, kesinti sayılarının azaltılması,
• Müşteri memnuniyetinin arttırılması,
• SAIDI ve SAIFI değerlerinin iyileştirilmesi,
projenin temel amaçlarındandır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ