AR-GE Portal

Optimum Talep Yönetimi ve Şebeke Esnekliği Sağlayan Çok Katmanlı Talep Birleştirici Çözümleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 36 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: SMART-MLA Projesi, EU ERA-NET Smart Grids Plus Programı 2017 çağrısı kapsamında uluslararası oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan bir AR-GE projesidir. AKEDAŞ’ın projenin DSO ortağı olduğu ve Türkiye’den EPRA’nın uluslararası konsorsiyum lideri ve koordinatörü olduğu SMART-MLA Projesi, destek programına programa başvuran tüm uluslararası projeler arasında kabul edilen yedi proje arasında en yüksek puanı almıştır. Projenin amacı, elektrik şebekelerinde %100 yenilenebilir enerji hedefinin gerçekleştirilmesi için kaçınılmaz olan talep yönetimi (DR) ve şebeke esnekliğine yönelik bulut tabanlı çok katmanlı optimum birleştirici (aggregator) çözümleri ve mevzuatsal öneriler geliştirmektir. EU ERA-NET Smart Grids Plus Programı 2017 çağrı teması ile uyumlu olarak; şebeke esnekliği, yenilenebilir enerji miktarı ve talep yönetimi mekanizmaları için kaçınılmaz olan "talep birleştiriciler"in içinde yer alabileceği, üç farklı katmanda talep kontrol çözümleri içeren mekanizmalar ve bu mekanizmaları destekleyecek yazılım platformlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Farklı ülkelerde farklı seviyelerde olan elektrik piyasalarında, tek bir talep birleştirici mekanizmasından ziyade farklı seviyelerde uygulama imkân sağlayan çözümlerin değer kazanacağı değerlendirilmektedir. Şebeke esnekliği, talep tarafı katılımı, bulut-tabanlı çözümler ve blok-zincir kontrat teknolojileri gibi multi disiplin bir proje olması nedeniyle uluslararası bir konsorsiyum oluşturulmuştur.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: AKEDAŞ