AR-GE Portal

Milli Akıllı Sayaç Sistemleri Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: TAŞ 2023 projesi çerçevesinde akıllı şebeke dönüşümü kapsamında gerçekleştirilecek olan akıllı sayaç sistemlerinin asgari özelliklerinin belirlenerek ülke geneli uygulama birlikteliğinin sağlanması ve bunun tarifeye etkisinin belirlenmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması için akıllı sayaç sistemleri ile ilgili mevzuatların ve şartnamelerin düzenlenmesi; Tüm bu çalışmalarla beraber haberleşme protokolünden modemine ve farklı kullanıcı gruplarına göre sayaçların oluşturulmasına kadar Yerli ve Milli Akıllı Sayaç Sisteminin tüm bileşenleriyle birlikte geliştirilmesi bu kriterlere uygun üretilecek prototiplerle pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesi ölçüm, analiz ve raporlamalarının yapılması projenin temel amacıdır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ