AR-GE Portal

Kombine Akım ve Gerilim Sensörlü, Yerli, Akıllı Silikon İzolatör Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Dağıtım sisteminde havai hatları izlemek ve kontrol amacıyla Kesici Ölçü Kabinleri (KÖK) kullanılmakta olup bu tesislerin yapımı yüksek maliyetler oluşturması ve kamulaştırma vb. nedenlerle zaman aldığından yaygınlaştırılamamaktadır. Dağıtım bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanlardaki havai hat arıza noktalarının tespiti ve giderilmesi bazı durumlarda uzun zamanlar almaktadır. Söz konusu projede havai hatlarda zorunlu bir ekipman olarak kullanılan izolatörlere şebeke izleme, arıza gösterge, sıcaklık, nem vb. çevresel parametreleri izleme özellikleri kazandırılarak katmadeğerli bir ürün oluşturmak, kalite parametrelerini kayıt altına almak, tedarik sürekliliğini iyileştirmek ve bu ürünü yerli imkanlarla üretmek hedeflenmektedir. Ayrıca gerekli alarmlar oluşturularak arızalar veya tehlikeli durumlar (orman yangınları, buz yükleri, hat devrilmeleri vb.) oluşmadan gerekli önlemlerin alınabilmesi, SCADA ile sağlanacak entegrasyon vasıtasıyla acil durumlarda şebekenin izolasyonun sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ