AR-GE Portal

Kendini İhbar Eden Sayaç

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 34 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projenin amacı geliştirilecek teknik ile Türkiye’de yayımlanan teknik şartnamelere uygun bir ürün geliştirilerek, geliştirme sonrasında farklı trafo bölgelerinde ilgili sayaçların montajının yapılmasıdır. Sonrasında sayacın kalibrasyon değerlerinin izlenmesi ve sayaca kaçak amaçlı yapılan müdahalelerin sayaç tarafından tespitinin doğrulanması ile; <br< • Sayaçların hata değerlerinin bir yıldan uzun süre izlenmesi, • Sayaç dışı yapılan kaçak amaçlı uygulamaların tespitinin mümkün olup olmadığının ve yapılan tespitlerin doğrulanması, • Farklı iklim bölgelerinde sıcak-soğuk, nem gibi değerlerden sayaçların zaman ve güç değerlerine göre hata değerlerinin saptanması ve bu hataların daha kaliteli komponentli sayaçlar üreterek olabilecek pozitif getirisinin tespit edilmesi ve şartnamelerde yapılacak değişiklikler ile dağıtım şebekesi ve ülke ekonomisine yapılabilecek katkıların hesaplanması, • 10 yıl sonra sayaçların kalibrasyon değerlerinin izlenmesi ile hata oranı normal olan sayaçların şebekede kalmaya devam edebileceğinin görülmesi ve ilgili bakanlığa bu konuda veri sağlayarak sayaçların değişim sürelerinin uzatılması için yapılarak görüşmelere veri sağlanması, • Değişim süresi olan 10 yıl dolmadan sahada hata değeri müşteri lehine veya aleyhine bozulan sayaçların tespit edilerek hatalı sayaçların değiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Haberleşme ve Akıllı Sayaç
Proje Şirketi: DİCLE EDAŞ