AR-GE Portal

Kapasite Artışına Dayalı TM ve OG Şebeke Yatırım İhtiyacının Optimizasyonuna Yönelik Metrik ve Algoritma Geliştirme Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şebeke OG modelinin optimum kapasite artış probleminin formülüzasyonunda kullanılabilecek şekilde düzenleyen bir yöntem ve algoritma geliştirilmesi, bir dağıtım bölgesi için yapılan talep tahmin sonuçları da göz önüne alınarak belirlenecek tüm alternatif şebeke yatırımları içerisinden teknik ve ekonomik açıdan en uygun olanlarının tanımlanması, algoritmalarının geliştirilmesi ve yatırım optimizasyonunun tespit edilmesi, iletim sistemi operatörü ile alternatiflerin paylaşılması dağıtım şebekesi yatırımları ile iletim şebekesi yatırımlarının eşgüdümünün sağlanabilmesinin analizinin yapılması.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ