AR-GE Portal

ISG Talimatlarının Görüntü İşleme ile Otonom Teyidi Platformu – ISG-GÖR

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu projede İSG süreçleri için önemli ham veri sağlayan Görüntülü Teyit Sistemi'nin geliştirilmesi ve ham verinin görüntü işleme/bilgisayarlı görme teknolojileriyle işlenmesi amaçlanmaktadır. Kritik işlem görüntülerinin izlenmesi ve kaydedilmesini sağlayan Görüntülü Teyit sistemi sayesinde, sahadan aktarılan videolar düzenli bir şekilde takip edilebilmektedir. Bu proje ile görüntülü teyit sistemindeki operatör takip ve kontrol sisteminin görüntü işleme tabanlı yazılımlar ile otomatik hale getirilerek aşağıdaki belirlenen İSG talimatlarından seçilecek 6 talimat esnasında doğru iş adımlarına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek ve raporlanacaktır:


• Alçak Gerilim Enerji Kesme / Enerji Verme
• Yüksek Gerilim Enerji Kesme / Topraklama
• Yol Güvenliği
• Kişisel Koruyucu Ekipman Takibi (Ark ekipmanlarının giyilmesi/takılması)
• Yüksekte çalışmaya başlama ve bitirme.
• YG’de yüksek çalışmada akım kontrolü
• YG trafo içi tesisata dokunmadan önce kontrol
• YG enerji kesme ve verme
• AG enerji kesme ve verme
• AG topraklama ve etiketleme/kilitleme
• YG topraklama ve etiketleme

Böylece eksik kişisel koruyucu ekipman takılması gibi durumlardan, yüksekte çalışmaya, AG pano çalışmalarından kapalı alan YG çalışmalarına kadar oluşan yüksek riskli hallerde çalışanların uyarılması ve sürekli geri bildirim ile hataların düzeltilerek vardiya sırasında risk yönetimine yardımcı olunması planlanmaktadır. Toplanan veriler ışığında üretilen iç görülerin aktif olarak İSG ekiplerinin kaza riski azaltma politikalarında kullanılması sağlanacak olup projenin ilerleyen aşamalarında, yöneticilerin günün en riskli zamanlarını belirleyerek, vardiya ve görev kadrolarını ayarlamasını sağlamak için bu verilerin analizine ve değerlendirilmesine olanak tanıması hedeflenmektedir
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ