AR-GE Portal

İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre Zamansal ve Alansal Meteorolojik Risk Yönetimi ile İş Güvenliğinin Artırılması Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Aras EDAŞ bünyesindeki işgücünden ve işgücünün yararlandığı araç ve yöntemleri içeren işgücü varlığından doğru zamanda, doğru yerde, verimli ve güvenli şekilde yararlanabilmek için hava koşullarına bağlı risk değerlendirmesinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Poje tamamlandığında iş sağlığı ve güvenliği ile kaynakların verimli kullanımı ilkelerindeki yasal düzenlemelere, toplumsal bilince ve olgunluğa bağlı olarak, karşılaşılması muhtemel koşullarda mevcut İş Gücü Yönetim Sistemine Entegre işgücü planlaması yapılabilmesi hedeflenmektedir. Planlamanın yapılabilmesi için işgücünün kategorize edilmesi, iş dağılımının tasnifi gereklidir. Proje ile bu tasnifleme yapılabilecek yine işgücünün işi gerçekleştirme sürecinde ihtiyaç duyacağı alet, teçhizat, araç, yöntem ile zaman ve sarf girdilerinden de planlamada yararlanılacaktır. Proje ile;
•Hava ve çevre koşullarına bağlı risk değerlendirmesi yapabilmek için uzun, orta, kısa ve çok kısa vadeli meteorolojik tahminlere olan ihtiyaç giderilebilecek hale gelecektir.
•Bölgesel iklim analizleri her bir risk değişkeni için detaylı şekilde yapılarak ortalama ve uç değerler ile gerçekleşme sıklıkları ve ihtimalleri ortaya konabilecektir.
•İklim analizi yapılmış bir bölgenin, meteorolojik tahmin ile, yapılması muhtemel işler için risk derecelendirmesi yapılacaktır. Böylece işgücü ve işgücü varlıkları doğru yer ve zaman için planlanabilecek ve kaynaklardan verimli ve güvenli şekilde yararlanılabilmesi hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İş Sağlığı ve Güvenliği
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ