AR-GE Portal

İndüksiyon (LVD) Lambalı Armatür Pilot Bölge Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 20 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İndüksiyon temeli aydınlatma teknolojisinden yararlanarak dağıtım şebekesinde pilot bölge uygulaması yapılacak indüksiyon lambalı armatürlerin saha uygunluğu ve teknik verileri analiz edilerek aydınlatama sistemine mevcut sistemlere göre maliyet, enerji tüketimi hem de işletme masrafı daha ekonomik bir ürün kazandırılması hedeflenmektedir.

Değerlendirme Raporu
Dünya Uygulamaları
Ek-1 Literatür Taraması
Ek-2 İndüksiyon (LVD) Lambalı Armatürlerin Pilot Bölgede Uygulama Esasları ile İlgili Rapor
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Proje Raporu
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: ULUDAĞ EDAŞ