AR-GE Portal

Havai Hat İletkenlerinin İzolatörlere Bağlantıları İçin Yeni Yöntemlerin Araştırılması ve Pilot Uygulama Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında izolatör kaynaklı arızalar genel olarak araştırılıp, farklı çözümler için saha uygulamalı gözlem ve analiz çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. İşçilik kaynaklı olan havai hatların izolatöre tutturulması problemi için bağlantının sıkı bağ denilen yöntemle değil pimli klemens prensibi ile çalışan mekanik bir sistem sayesinde kolay tutturma ve fazla bir işçilik gerektirmeyen alternatif bir izolatör tipi denenecektir. Proje kapsamındaki temel hedefler aşağıda yer almaktadır.
•Yurtdışındaki farklı tipteki izolatörlerin dağıtım şebekesinde denenmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
•Fayda maliyet analizine göre bir sonraki aşamada yerli üreticilerle görüşülerek ürünün yerli imkânlar ile geliştirilmesi,
•İzolatör kaynaklı arızaların önüne geçilmesi,
•Arıza onarım bakım (AOB) ve tesis ekiplerinin iş yüklerinin azaltılması,
•Kesintiler kaynaklı dağıtılamayan enerjiden doğan maddi zararların azaltılması. •SAIDI ve SAIFI değerlerinin iyileştirilmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ