AR-GE Portal

AR-GE ENERJİ

Bilgi Platformu

Ar-Ge Enerji Platformu, Elektrik ve Gaz Dağıtım Şirketlerinde önemli bir role sahip olan Ar-Ge çalışmalarının, hayata geçirilen projelerin ve ürünlerin, kolay kullanıma sahip güvenilir, şeffaf, çevik ve yenilikçi ortak bir yapıda kullanıcıların incelemesine sunmaktadır.

EPDK Ar-Ge fonu desteği ile, yerli ve milli kaynaklar kullanılarak geliştirilen Ar-Ge Enerji platformu, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir portal olma vizyonunu benimsemektedir.

Kullanıcılarına hayata geçirdikleri Ar-Ge projelerini profesyonel elektronik bir platformun desteğiyle değerlendirilmelerini, takibini ve raporlamalarını sistematik ve dinamik bir şekilde izleyebildikleri yapıyı tek çatı altında toplamak üzere tasarlanmıştır.

Tüm akıllı cihazlarda kullanılabilen platform ve web sitesi, kullanıcı dostu ve kurumsal nitelikte tasarımları ile proje yürütücüleri başta olmak üzere EPDK’nın da proje süreçlerini eş zamanlı olarak izlemesine olanak tanımaktadır.

Ar-Ge Enerji Platformu, proje hazırlık ve yönetim aşamalarında zaman tasarrufu, projelerin takibi ve iletişimi konularında farkındalık ve uzmanlık deneyimini artıracak, çok yönlü tecrübe aktarımı ile kullanıcı birlikteliğinden yararlanarak bilgi alışverişinin sadece dağıtım sektörleri ile kısıtlı kalmayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlanmasında katma değeri yüksek bir portal olmayı hedeflemektedir.