AR-GE Portal

Görsel Eğitim Merkezi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje, Bursagaz Çalışanları, Bursagaz’ın iş ortağı olan İç tesisat firmaları ve bu sektörde kariyer hedefleyen öğrencilerin teknolojik donanımlı ve sanal öğrenme merkezi ile sektörün çeşitli teknik konularında sadece bilgi edinmelerini değil, öğrenmenin davranışa dönüştürülmesini destekleyecek bir merkezin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje ile, eğitim altyapısı kurulacak olup, sonrasında detaylı olarak eğitim çalışmaları yapılacaktır. Yapılan araştırmalara göre, eğitim sisteminde teknoloji kullanımını benimseyen modellerde eğitime tabi tutulan bireylerin dil, düşünme, araştırma ve sosyal becerileri gelişerek, konu hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde oldukça değiştiği görülmektedir. Dijital öğrenmenin lideri konumunda olan ABD’nin Çalışma İstatistikleri Ofisi’ne göre, 1976 ve 2001 yılları arasında doğan 80 milyona yakın insan bulunmaktaydı. Y kuşağı olarak adlandırılan bu nesil, 2014'te ABD işgücünün %36'sını temsil ediyordu ve muhtemelen 2020'ye kadar %46'ya kadar yükselecektir. Ülkemiz nüfusunun da %35’lik kısmını Y kuşağı oluşturmaktadır. Teknolojiyi çok iyi kullanan Y kuşağı için en etkili olan eğitim yöntemleri gündeme gelmiş ve görsel ve sanal öğrenme teknikleri ve eğitimde teknoloji kullanımı önem kazanmıştır. Yaklaşık son 20 yıldır Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), eğitim ve öğrenmeyi destekleyip olumlu katkılar sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeler ışığında yapılan eğitim, öğrenci merkezli ezbersiz eğitimin temelini oluşturuyor. Bu bilgiler ışığında, öğrenmenin yanı sıra davranış değişikliğine dönüştürülen yöntemle sektörde ilk ve iş dünyasında sayılı örneklerden olacak merkezin oluşturulması hedeflenmektedir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ