AR-GE Portal

Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile orta gerilim (OG) elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan ya da devreye alınacak olan, farklı kurulu güç ve kullanım amaçlar doğrultusunda elektrik şebekesine entegre edilmiş bataryaların, geliştirilecek olan gömülü sistem ile birbirleriyle entegre bir biçimde elektrik şebekesinde izlenebilmesi ve insan bağımsız olarak çalıştırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu sağlanması, nesnelerin interneti konseptinin kullanılması, birbirinden farklı birçok verinin bir merkezde toplanarak verilerin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması, verilerin makine öğrenmesi kullanılarak veriye dayalı karar mekanizmaları optimizasyonları sağlanarak akıllı şebeke bileşenlerine entegre olabilen bir sistem geliştirilmesi, mümkün kılınmış olacaktır. Böylelikle karar mekanizmaları insan etkeninden bağımsız hale getirilerek birbirleriyle tamamen entegre bir biçimde elektrik şebekesinde dağıtık olarak bulunan batarya sistemlerinden maksimum faydanın sağlanmasıyla otomasyon sistemleri geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine optimum entegrasyonun sağlanmasına destek verilmesi, santrallerden üretilen enerji ile talep arasındaki elektrik yüklerini dengeleyen bir yapının işlevsellik kazanması, bu kazanımların sonucunda kesintisiz elektrik dağıtımı sağlanarak müşteri memnuniyetinin artırılması, amaçlanmaktadır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Dağıtıma Gömülü Sistemler
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ