AR-GE Portal

Gaz Dağıtım Şebekelerinden Metan Emisyon Tahmini için Doğru ve Tutarlı Bir Metot Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Ocak 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu proje ile amaç, gaz dağıtım şebekelerinin metan emisyonlarını tahmin etmek, doğrulamayı yapmak ve mevcut emisyon faktörleri ve doğrulukları için kalite bilincinin yanı sıra iyileştirmeler yapmak.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BURSA GAZ