AR-GE Portal

G3 PLC Teknolojisi ile Alçak Gerilim (AG) Şebeke Topolojisinin GIS Sistemi ile Senkronunda Kullanılacak Mobil Takip ve İzleme Cihazı Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında; AG ağ şebekelerinin CBS ‘ne işlenmesinde gözle takip metodu kullanılarak yapılan tespitler nedeniyle yer altı şebekesinde besleme noktalarının tespitinin enerjinin kesilip açılması suretiyle yapılabilmesinden kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Özellikle dağıtım kutusu çıkışlarının farklı besleme manevraları sebebiyle zamanla şebekede değişiklikler olmaktadır. Sahada yapılan tüm manevraların kalıcı ya da geçici olması durumundan dolayı GIS ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Tüm bu işler manuel yapılmakta olup doğrulanmaya ihtiyaç duymaktadır. AG şebeke topolojisindeki oluşabilecek yanlışlıklardan dolayı müşteri bilgilendirmeleri de yanlış olmakta bu nedenle yanlış abonelere mesaj gönderilmesi veya mesaj gönderilmesi gereken müşteriye hiç mesaj gönderilmemesine sebep olmaktadır. Proje ile SCADA sistemine dahil olmayan AG şebekesinin hangi trafonun hangi çıkışından beslendiğini enerjiyi kesmeden tespit edilebilmesine yönelik bir yardımcı ekipmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede enerji hatları üzerinden G3 PLC haberleşme protokolü ile haberleşebilen bir mobil izleme ve takip cihazı geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ