AR-GE Portal

Eskişehir Altyapı Koordinasyon Bilgi Sistemi (AKBS) Yazılımının Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 24 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje ile Eskişehir İlindeki tüm altyapı kurumlarının dahil olacağı bütünleşik bir altyapı koordanisyon bilgi sistemi yazılımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile Eskişehir sınırları içerisinde bulunan kurum ve kuruluşlara ait bilgileri toplayarak belli bir düzen içerisinde birbirine entegre edilerek doğru bilginin gösteriminin sağlanacağı, tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacağı, kurumlar arası daha hızlı haberleşmenin sağlanacağı ve ruhsat başvurularının ve ruhsat takibinin yapılabileceği mobil ve web tabanlı uygulamanın geliştirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında tüm kurumların altyapı şebekesi üzerinde yaşanması muhtemel acil durumların bütünleşik bir sistem üzerinden takip edilmesi, yönetilmesi, raporlanması ve böylelikle maddi ve manevi kaynakların gereğinden fazla tüketiminin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Eskişehir ilindeki tüm kurumların alt yapı projelerini daha etkin oluşturma, kontrol etme ve yönetme, saha çalışmalarında ve acil durumlarda daha hızlı ve doğru kararlar verebileceği web ve mobil uygulamaların geliştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönetilik Teknoloji Geliştirmesi
Proje Şirketi: ESKİŞEHİR DOĞALGAZ