AR-GE Portal

Enerji Nakil Hatlarındaki Anomalilerin Tespiti- VIS-INSPECT

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Elektrik nakil hatlarında anomalilerin tespiti iş gücü ve maliyet bakımından zorlu bir süreçtir. Gerek iklim şartları gerekse coğrafi koşullar tespitleri zorlaştırmaktadır. Bu zorlu süreci kolaylaştırmak aynı zamanda bakım planlarını daha efektif oluşturabilmek amacıyla bazı çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu projede de enerji nakil hatlarındaki anomalilerin sahada kullanılan araçlara yerleştirilecek kameralar ile tespit edilmesi, elde edilen verilerin CBS altlığı üzerinde görselleştirilmesi ve hazırlanan raporlama modülü ile de bakım planlarına girdi sağlaması amaçlanmaktadır.

Geliştirilecek olan uygulama sayesinde planlı bakım mevzuatı kapsamında birinci seviye planlı bakım (gözlem) “eksikliklerin fotoğraflanması” iş adımı da koordinat bazlı olarak tutulabilmesi ve bu sayede ihtiyaç duyulduğu durumda envantere ait geçmiş arıza/bakım verilerine kolayca ulaşılabilmesi amaçlanmaktadır. Ek olarak envantere ait konum bilgileri santimetre hassasiyetinde tespit edilerek, CBS verilerinin güncelleştirilmesi planlanmaktadır.
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: ANADOLU YAKASI EDAŞ