AR-GE Portal

Enerji Nakil Hatlarında Kayıpları Azaltmaya ve Yangın Riskini Önlemeye Yönelik Hat Altı Ağaçlandırma Stratejileri- Defne (Laurus nobilis L.) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Projede enerji nakil hat altında, uygun ağaçlandırma stratejileri yoluyla orman örtüsünün ve özellikle ağaçların meydana getirdiği teknik ve ekonomik kayıpların azaltılarak olası yangın riskini önlemek amaçlanmıştır. Projenin kapsamında, orman içi enerji nakil hatlarında ağaçlardan kaynaklı kayıpları minimize edecek, yangın riskini azaltacak Aynı zamanda mevcut uygulamadan daha iyi sonuçlar sağlayacak bir çözüm yolu üretilmek istenmektedir. Enerji nakil hatları, ilgili yönetmelikler gereği belirli bir enine kesitte bitki örtüsünden arındırılacak şekilde temizlenmektedir. Gerekli görüldüğünde ağaçlar, kesim/budama yoluyla alandan uzaklaştırılmaktadır. Ancak bu işlem, maliyetli olduğu kadar ekolojik gerekçelerle de ilgili dağıtım firmalarına sıkıntılar yaşatmaktadır. Bir de toplumum ağaç kesimine yönelik olumsuz sosyal baskısı eklendiğinde, hat altı kesim/budama faaliyetleri kurumun imajı olumsuz yönde etkilenmektedir. Keza ilgili kuruluşlarca gerçekleştirilen ağaç kesim/budama faaliyetleri ve enerji nakil hatlarından kaynaklı orman yangınları sıklıkla basına yansımakta, olumsuz içerikli haberlerle muhatap olunmaktadır. Projede, güncel uygulamada yapılanın aksine (yani hat altı kesim/budama yoluyla olası tehlikeleri azalmak yerine) uygun ağaç türünün dikimi yoluyla hat güvenliğini sağlamak ve olası yangınları önlemek hedeflenmiştir. Ayrıca dikilmesi düşünülen ağaç türleri, yalnızca dağıtım hattının güvenliğini sağlamayacak olup Aynı zamanda doğanın sürdürülebilirliğini ve çevrenin korunmasını da güvence altına alacaktır. Yani ilgili türler yeterli ekolojik, edafik ve sosyo-kültürel koşullara sahip olacaktır. Böylece enerji dağıtım hatlarında ağaçlardan kaynaklı sorunlar minimize edilmiş olacak, kayıplar azaltılacak, uzun süreli elektrik kesintisinin önüne geçilecek, kayıp maliyetleri düşürülecek, doğanın dengesine ve ekolojik koşulların sürdürülebilirliğine katkı sağlanmış olacaktır. Dikim için katma değeri yüksek, ekonomik getirisi olan bir ağaç türü tercih edilecektir. Bu sayede bölge halkı için de bir geçim kaynağı sağlanabilecektir.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ