AR-GE Portal

Enerji Hattı Üzerinden Aydınlatma Kontrolü ve Ürün Geliştirilmesi Ar-Ge Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Temmuz 14 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: İşletmelerin sert rekabet koşulları altında ayakta kalmaları ve karlılıklarını arttırmaları için en önemli kriterlerden biri sabit giderlerini azaltmaktır. En önemli giderlerden biri olan enerjide aydınlatma kalemi, işletme tipine göre farklı oranlarda yer tutmaktadır. İyi bir aydınlatma sistem tasarımı, uygun armatür seçimi ve özel olarak aydınlatma kontrolü için tasarlanmış bir “Aydınlatma Otomasyon ve Enerji Tasarruf Sistemi” kurulumu, işletmenin karlılığı ve verimliliği için sağlam bir temel oluşturur. En ideali, ilk yatırım aşamasında tasarım ve sistem kurulumu olmakla birlikte, mevcut işletmelerde de sistemin uygulanması mümkün olabilmektedir. Alışılageldik aydınlatma sistem tasarım ve uygulamaları ile yola çıkan işletmelerin, sabit giderlerde orta ve uzun vadede diğer işletmelere göre yıllar boyunca sürekli açılacak olan bir farka katlanmaları gerekecektir. Bu proje kapsamında, Çoruh EDAŞ sorumluluk bölgesinde bulunan mevcut sokak aydınlatmalarının bir merkezden kumanda ve kontrolünün sağlanacağı, arıza durumlarının PLC haberleşme sistemi üzerinden takip edilebileceği ve bu arıza durumlarının hangi iklim ve şebeke koşullarından kaynaklandığı, bununla ilgili çözüm önerilerinin aranacağı ve araştırılacağı, merkezi bir aydınlatma otomasyon sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Şebekede yüzbinlerce armatür yer almaktadır ve arıza ihbarlarının çoğu aydınlatma kaynaklıdır. Böyle bir sistem vasıtasıyla, arızalar anlık olarak tespit edilerek, hızlı bir şekilde arızalara müdahale edilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti ile hizmet kalitesi önemli oranda arttırılmış olacaktır. Bunun yanında arızanın kök nedenlerine inilecek, şebeke veya iklim koşullarından kaynaklı problemler irdelenecek bunlara karşı çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. Projedeki ilk katma değer PLC haberleşme sistemi ile herhangi bir ekstra kablolama gerekmeksizin aydınlatma sisteminin uzaktan izlenenebilir hale getirilmesi ve açma-kapama kontrolünün merkezi bir yazılım aracılığı ile yapılabilir olmasıdır. Projede bir diğer çalışılacak konu ise LED’li aydınlatmalara geçilmesi durumunda, PLC haberleşmeli geliştirilecek sistemin ve yazılımın, kolay adapte olması ve tasarruf amaçlı kullanılıyor olabilmesidir. Elektrik enerjisinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de, cadde ve sokak aydınlatmalarından kaynaklanan enerji sarfiyatıdır. Dolayısıyla mevzuatsal olarak önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması öngörülen ve en çok tasarrufun sağlanacağı teknoloji olarak görülen LED’li aydınlatma sistemlerinin kontrolü için geliştirilecek sistem vizyonel bir altyapı sağlayacaktır. Özellikle LED’lerin parlaklık ayarlarının kolaylıkla kontrol edilebilmesi bu konuda bize avantaj sağlamaktadır. Bu armatürün kontrolü için ekstra iletişim hattına gerek kalmadan elektrik hatları üzerinden veri iletimi yapılarak güç kontrolü ve armatür yönetiminin yapılabilmesi mümkündür. Hatta armatürdeki LED’lerin ömür durumlarını uzaktan takip edebilme ve zamana göre sürücü akımlarını arttırarak ışık şiddetinin kullanım süresi içerisinde sabit tutulmasını sağlanmaktadır. Aydınlatmada tasarruf, lamba söndürerek değil, görme yeteneği ve görsel konfordan ödün vermeden, gerekli minimum seviyede aydınlık düzeylerinin oluşturulması ile sağlanır. En yüksek enerji tasarruf değerlerine ulaşılması amaçlanırken, yollardaki güvenlik ve konfor koşulları açısından gerekli olan aydınlatma kalitesinin tehlikeye sokulmamasına dikkat edilecektir. Projenin ikinci katma değeri, gerek LED armatürlerde gerekse de konvansiyonel armatürlerde, görme yeteneği ve konfordan ödün vermeden, elektrik hatları üzerinden armatür yük ve arıza yönetiminin yapılmasıdır. Ayrıca sistemin uzaktan kontrolü sayesinde astronomik zaman rölesinden tasarruf söz konusu olacaktır.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Aydınlatma
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ