AR-GE Portal

Elektrik Kesintisi Maliyetlerinin (VOLL) Bölgesel Faktörler ve Müşteri Kategorilerine Göre Hesaplanması ve Şebeke Güvenilirliği ile İlişkiselliğinin İrdelenmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2018 Ocak 15 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: •Dağıtım bölgelerindeki elektrik kesintilerinin sanayi, ticaret, mesken ve diğer abone grupları için getirdiği ekonomik maliyetlerin analiz edilmesi
•Şebeke planlama, yatırım ve bakım çalışmalarının önceliklendirilmesi ve operasyonel karar süreçlerinin desteklenmesi için müşteri alt gruplarını, kesinti kategorisi ve karakteristiği (bildirim durumu, sayı, süre, hafta içi/sonu, mevsim, saat aralığı vb.) ile bölgesel faktörleri dikkate alan kesinti maliyetlerinin hesaplanması
•Ar-Ge projeleri pilot uygulamalarının, akıllı şebeke yatırımlarının, yeni tarife ve iş modellerinin ülke ekonomisine fayda-maliyet kapsamındaki etkisini değerlendirmek için kesinti maliyetlerinin hesaplanması
•Kesinti maliyetleri ile sosyal refah düzeyleri arasındaki ilişkinin irdelenmesi
•Ülke kaynaklarının etkin kullanımı için; dağıtım şirketinin yatırım/işletme maliyetleri ile son kullanıcıların kesinti kaynaklı finansal kayıplarının bir arada değerlendirilmesi ile optimum kesinti sayısının/süresinin belirlenmesi

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: GDZ EDAŞ