AR-GE Portal

Elektrik Dağıtım Sistemlerinin Küresel Isınma Potansiyellerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Yaklaşımıyla Belirlenmesi ve Azaltmaya Yönelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Yapılması planlanan bu çalışma ile ürünler bazında olan çevre etiketleme sistemlerinin, bir süreç olan elektrik dağıtım hizmetlerine de uygulanabilirliğinin temelinin atılması hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında, projede iki temel amaç belirlenmiştir. İlk amaç elektrik dağıtım sistemlerinin küresel ısınma potansiyeli (Global Warming Potential, GWP) değerini (kg CO2 eşdeğeri) LCA (Life Cycle Assessment, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) çalışması yaparak belirlemektir. Bu değerde dağıtım sisteminin kurulum, işletme, bakım ve atık aşamalarının payları da belirlenecektir. İkinci amaç ise mevcut durumdaki GWP değerini azaltacak yönde önerilerin belirlenmesi ve yol haritasının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda GWP değerinin azaltılması kapsamında Karbon Yakalama Prosedürü ile yeni iş modelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: BOĞAZİÇİ EDAŞ