AR-GE Portal

Doğal Gaz Hattına Beslemek İçin Deniz Suyundan Hidrojen Üretimine Yönelik Katalizörlerin Geliştirilmesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Temmuz 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Bu çalışma doğal gaz hattına enjekte edilebilecek nitelikteki hidrojenin, deniz suyundan çevreci bir şekilde üretilmesi için düşük maliyetli foto-katalizörlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Projede benimsenen kompozit yaklaşımı ile TiO2, CdS ve C3N4 bileşenlerinden oluşan katalizörler üretilecektir. Bu çoklu katalizörlerin geniş spektrumda (380nm-780nm, güneş spektrumunun %45-46’lık kısmı) aktiflik sergilemesi ve dolayısıyla yüksek hidrojen üretimi sağlaması hedeflenmektedir.
Yapılacak çalışma sonucunda bahsi geçen katalizörlerin deniz suyundan hidrojen üretim performansları, üretim maliyetleri ve üretilen hidrojenin doğal gaz şebekesine beslenme potansiyeli tespit edilecek olup elde edilecek bu veriler ile üretilecek çoklu katalizörlerin ticari ürün potansiyeli değerlendirilecektir.
Proje Kategorisi: Yenilenebilir Entegrasyonu
Proje Şirketi: İZMİR GAZ