AR-GE Portal

Direk Tipi Dağıtım Trafolarının Güvenliği ve Koruması için İç Arıza Detektörünün (IFD) Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında ana hedef; dağıtım şebekesindeki farklı gerilim seviyelerinde ve güçlerdeki trafo arızalarının sebeplerini araştırmak ve bunların önceden tespit edilmesini sağlayan, Amerika ve Kanada da özellikle saha personelinin güvenliğini sağlamak ve verimliliğinin artmasına sebep olan IFD (Trafo içi Arıza Detektörü) cihazını Türkiye’de üreterek bir teknoloji transferi yapmaktır. Bu projenin temel amacı Amerika’da ve Kanada’da kullanılan ve Türkiye’deki trafolardan farklı tipte olan trafolar için yapılmış IFD cihazının Türkiye’de kullanılabilir bir şekilde geliştirilmesinin sağlanması ve bu cihaza haberleşme özelliğinin de eklenmesidir. Böylelikle bir teknoloji transferi ve bu teknolojinin entegrasyonu ve geliştirilmesi sağlanması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Malzeme Teknolojisi
Proje Şirketi: AKEDAŞ