AR-GE Portal

Dijital İkiz Modeli ile Şebeke Zafiyet Analizi ve Karar Destek Programı Geliştirme Projesi -DigTwin

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 18 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Projede geliştirilmesi planlanan “Dijital İkiz Modeli ile Şebeke Zafiyet Analizi ve Karar Destek Programı Geliştirme Projesi -DigTwin” ile elektrik dağıtım sistemi kapsamında CBS ile entegre çalışan, OG şebeke modelinin analiz edilmesini sağlayan, OSOS yüklenme verileri ile potansiyel en iyi koruma noktalarını belirleyebilen, gerçekte olmayan koruma noktaları tanımlanarak sistemin o koşullar altında çalışma prensiplerini analiz edebilen, alternatif koruma noktaları çıkarabilen, mevcut ve alternatif koruma noktalarının SAIDI/SAIFI ve ODE değerlerini kıyaslayabilen ve raporlayabilen, koruma ekipmanları için önceden belirlenmiş ve hatalı çalışmaya sebep olan değerleri hesaplayarak düzeltilmesini sağlayan karar destek programı ile güncel sistemin analizi, düzeltilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ÇORUH EDAŞ