AR-GE Portal

Dağıtımda Yan Hizmetler Pilot Uygulamaları Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım şebekelerinin daha kararlı ve güvenli işletilebilmesi için mevcut esneklik kaynaklarından yan hizmetler alınması konsepti, daha önce tamamlanan “Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi” Ar-Ge projesinde teknik, ekonomik ve mevzuat bakış açılarıyla incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Dağıtım seviyesinden elektrik güç sistemlerine bağlanan ve yaygınlık oranı sürekli artan dağıtık üretim tesislerinin ve esnek yüklerin yan hizmetlere katkısının fiili olarak uygulamaya dönüştürülmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Devam niteliğindeki bu proje ile de, dağıtım yan hizmetlerinden olan;
•Reaktif Güç Desteği ve
•Kısıtlılık Yönetimi yan hizmetlerinin, mevcut esneklik kaynaklarından karşılanmasına yönelik pilot şebeke uygulamalarının sahada tecrübe edilmesi ile yaygınlaştırma öncesinde muhtemel sorunların tespiti ve öğrenilen derslerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra bir önceki projede geliştirilen dağıtık enerji kaynaklarının dağıtım şebekelerinin yan hizmetlerine katılımı için gerekli teknik prosedürlerin bilfiil uygulanması ile saha tecrübesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuatın değiştirilmesi öncesinde; esneklik kaynaklarının şebeke yönetimi içerisinde ve merkezi dağıtım yönetim sistemlerinde (SCADA/DMS) nasıl ele alınacağı bu proje kapsamında tecrübe edilerek, bir önceki proje kapsamında geliştirilen teknik uygulama/mevzuat önerilerinin uygunluğu test edilecektir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Talep Tarafı Katılımı
Proje Şirketi: MERAM EDAŞ