AR-GE Portal

Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-2

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2021 Ocak 12 Ay Proje Devam Ediyor
Proje Amacı: Proje yönetiminin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için 01.09.2020 tarihinde başlayıp 30.12.2020 tarihinde tamamlanan “Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1” çıktıları doğrultusunda tüm proje süreçlerinin, bütüncül olarak OFGEM, Avrupa Birliği Ufuk2020, TÜBİTAK vb. örneklerinde olduğu gibi profesyonel elektronik bir platform üzerinde değerlendirilmesini, yönetilmesini gerek EPDK gerekse dağıtım şirketleri tarafından sistematik takibi ve raporlamasının gerçekleştirileceği bir EPDK Ar-Ge Platformunun “Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-2” kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Proje Kategorisi: İletişim Teknolojisi
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ