AR-GE Portal

Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2020 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Dağıtım Şirketlerinin Ar-Ge projeleri hakkında kamuoyu ve özellikle sektör ihtiyaçları hakkında araştırma ve geliştirme ile ilgili faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların bilgi edindiği, uygun görülüp hayata geçirilen EPDK projelerinin ara ve final raporlarının yayımlandığı bir platform bulunmaktadır. Fakat, raporların sadece yayımlanması yeterli değildir. Dağıtım Şirketleri Ar-Ge Platformu Tasarım ve Geliştirme Projesi Faz-1 ile tüm proje süreçlerinin, bütüncül olarak OFGEM, Avrupa Birliği Ufuk2020, TÜBİTAK vb. örneklerinde olduğu gibi profesyonel elektronik bir platform üzerinde değerlendirilmesini, yönetilmesini gerek EPDK gerekse dağıtım şirketleri tarafından sistematik takibi ve raporlamasının gerçekleştirileceği bir EPDK Ar-Ge Platformun hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: SAKARYA EDAŞ