AR-GE Portal

Dağıtım Sektörü Özelinde Kullanılacak Bir E-İhale Yazılımı Gerçekleştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Temmuz 4 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti kapsamında yapacağı her tür yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerinde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, isteklilerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca ticari sırlarının gizliliğini, denetlenebilirliğini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak üzere uygulayacakları ihale prosedürlerini elektronik ortamda yürütebilecekleri bir yazılım geliştirilmesidir.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Diğer
Proje Şirketi: AKEDAŞ