AR-GE Portal

Dağıtım Şebekesinin Oluşturduğu Elektromanyetik Alanların İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması (DEMA) Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2017 Temmuz 12 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Yüksek ve Orta Gerilim hatları ve ekipmanları dağıtım şebekesi bünyesinde meskun mahallere yayılmış bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple Yüksek Gerilim Şebekesi ve ekipmanlarına yakın yaşam yerlerinde ikamet eden ve elektromanyetik alana maruz kalan halk tarafından hukuki süreçlerin başlatılmakta ve yaygınlaşmaktadır. Projenin amacı; 50Hz ve üzeri frekanslarda Yüksek ve Orta Gerilim ekipmanlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması, gerekli ölçüm çalışmalarının gerçekleştirilmesi, mevzuat üzerinde eksikliklerin tespiti ve giderilmesine ait aksiyon planın belirlenmesi.
Proje Kategorisi: İklim, Çevre ve Acil Eylem Planları
Proje Şirketi: BAŞKENT EDAŞ