AR-GE Portal

Çok Girdili Akıllı Dağıtım Otomasyon Sistemi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2016 Ocak 29 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Tek taraflı yük akışı için tasarlanan mevcut dağıtım şebekesine yeni üretim birimlerinin bir çok noktadan dahil olmasıyla sebebiyle klasik yöntemlerle şebeke optimizasyonu, kayıpların azaltılması ve gerilim kontrolü yapılamamakta ve yeni sorunlar oluşmaktadır. Dağıtım şebekesinde sorunların çözümü için çoklu izleme ve kontrol sisteminin oluşturulması için dağıtım otomasyon sistemi geliştirilmesi ve yönetilmesi düşünülmektedir. Proje kapsamında izleme, kontrol, tahmin, analiz ve optimizasyon için merkezi bir yazılım oluşturularak şebeke gerilimini regüle edilmesi, yük akış kontrolünün yapılması, kayıpların azaltılması ile sistem güvenliğinin ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporları;

2016 - 1

2016-1 Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
2016-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..

2016 - 2

2016-2 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 3 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 4 İçin Tıklayınız..
2016-2 Ara Dönem Raporu 5 İçin Tıklayınız..

2017 - 1

2017-1 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız..
2017-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız..

2017 - 2

2017-2 Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız...

2018 - 1

2018-1 Ara Dönem Raporu 1 İçin Tıklayınız...
2018-1 Ara Dönem Raporu 2 İçin Tıklayınız...

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: İzleme ve Kontrol
Proje Şirketi: AKDENİZ EDAŞ