AR-GE Portal

CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programının Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2019 Ocak 18 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Proje kapsamında geliştirilmesi planlanan “CBS ile Entegre Genelleştirilmiş Uzaktan Koruma Koordinasyon ve Röle Ayar Programı” ile CBS ile tam entegre çalışan, OG şebeke modelini dinamik ve gerçek zamanlı elde edebilen, tüm kısa devre hesaplamaları ile koruma koordinasyon analizlerini yapılabilen, sahada haberleşebilen rölelerden alınan tüm koruma koordinasyon envanterini üzerinde tutabilen bir kütüphaneye sahip olan ve gerçek zamanlı olarak koruma rölelerini uzaktan konfigüre edebilen bir altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu projede gerçekleştirilecek çalışma sayesinde;
•Koruma ayarlarının optimize edilmesi ve koordinasyonun iyileştirilmesi suretiyle tedarik sürekliliği performansının iyileştirilmesi,
•Sahadaki koruma sistemi verilerinin güncelliğinin gerçek zamanlı olarak sistematik biçimde sağlanması,
•TEİAŞ OG fider çıkışlarındaki kesici rölelerinin ayar değerlerini de içeren bir koruma altyapısı sayesinde gereksiz yere TEİAŞ fider kesici açmalarının önüne geçilmesi,
•Koruma koordinasyon süreçlerinin sistematik bir şekilde yönetilebilmesi ve Koruma ekipmanlarının varlık takibinin daha verimli yapılması sağlanacaktır. Proje kapsamında koruma koordinasyonu çalışmaları merkezi bir yazılım ile yönetilerek şebeke işletmecileri tarafından yapılan hatalar azaltılacağı, insan bağımsız yapıya doğru dönüşeceği hedeflenmektedir.

Ara Dönem Raporu İçin Tıklayınız..
Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Sistem İşletimine Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Proje Şirketi: ARAS EDAŞ