AR-GE Portal

Elektrik dağıtım sektöründe kullanılan sayaç mühürleri piyasada kolaylıkla bulunan, taklit edilebilen ve kolay müdahale edilebilen mühürler olduğu için usülsüz kullanıma ilişkin kontrol zorlaşmakta ve yanıltıcı olmaktadır. Tespit edilen müdahale edilmiş ...
Devamını Oku
Projede plastik mühürlerin yerine bir el terminali yardımı ile işlemin yapıldığı yerde yazıcıdan yazılabilen, üzerinde; yapılan işlem, işlem yapılma tarihi, işlemi yapan gibi bilgilerin bulunduğu, yüksek ve düşük sıcaklıklarda yapışkanlığını ...
Devamını Oku
Dağıtım şebekesinde kullanılan tüm direkleri aşağıdan yukarıya doğru daralan yapıda olduğu bilinmektedir. Projede, söz konusu daralan yapı baz alınarak direğin etrafını saran bir mekanizmanın personelin yukarı çıkması ile daralması, aşağıya ...
Devamını Oku
İlgili projede; trafo yaşlanmalarına direkt etki eden, nem filtrasyon işlemini enerji kesmeden yük altında ve sürekli uygulamak suretiyle trafoların kullanım ömürlerinin arttırılması planlanmaktadır.
Devamını Oku
Proje kapsamında, PLC yapılan yerlerde nötr iletkeni dahil izoleli (Tam İzoleli) İletkenlerle Kayıp- Kaçağı ve kanca atma (açık havai iletkenlere dış ortamdan farklı bir iletkenin ucu kanca şeklinde yapılarak iletkenlere ...
Devamını Oku
Proje kapsamında; AG ağ şebekelerinin CBS ‘ne işlenmesinde gözle takip metodu kullanılarak yapılan tespitler nedeniyle yer altı şebekesinde besleme noktalarının tespitinin enerjinin kesilip açılması suretiyle yapılabilmesinden kaynaklanan sorunların önüne geçilmesi ...
Devamını Oku
Proje kapsamında sayacın nötr kesme sureti ile enerjisiz kalması ve üzerinden akım geçmesi durumunda sayacın çalışmaya başlaması planlanmaktadır. Tasarlanacak sayaç nötr olmadığı durumunda alarm kayıtları oluşturacak, üzerinden geçen gücü kayıt ...
Devamını Oku
Proje kapsamında trafo yağının kırılma voltajı (kV), nem oranı (PPM) ve sıcaklığı (°C) ile ilgili bilgilerin alınmasını sağlayan akıllı sensör tabanlı, uzaktan izleme imkanı sağlayan bir ölçüm sisteminin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. ...
Devamını Oku
Bu projenin başlıca çıktısı, farklı gerilim seviyelerindeki kabloların, kurulum yerlerinde ve malzemelerinde olabilecek olan kusurları sınıflandırarak, kablo yenilenmesi için en uygun zamanın belirlenmesinin sağlanmasıdır. Bu şekilde kabloların iyileştirilmesi ve yenilenmesi ...
Devamını Oku
Proje ile arızaların ortaya çıkmadan engellenmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi, teknik ve ticari kalitenin, tedarik sürekliliğinin arttırılması, şebekedeki teknik kayıpların azaltılması, yapılan yatırımların kullanım ömürlerinin arttırılması, yurtdışı teknolojilerinin ...
Devamını Oku
Proje ile pilot bölge olarak seçilen İZGAZ dağıtım bölgesinde akıllı şebeke kurulumu sayesinde anlık tüketimlerin tespit edilip, günlük tahmin oluşturulması, kaçak veya usulsüz kullanımın anında tespiti, müşteri modülü ile bireysel ...
Devamını Oku
Dağıtım şebekesinde bulunan tek damarlı kabloların birleştirilmesinde kullanılan farklı birleştirme türlerinin kablo direncine etkisinin, yazılım programları üzerinde incelenmesi ve güvenlik faktörleri de göz önüne alınarak en uygun birleştirme (bonding) seçeneğinin ...
Devamını Oku
Reaktör tabanlı cihaz geliştirilerek pilot bölge uygulaması yapılacak ve şebekede yaşanan gerilim düşümü ve yükselmesinin önüne geçilmesi, güç akışı oranlarının değiştirilmesi ve dengelenmesi, kalitenin arıtılmasına yönelik faydaları tespit edilerek dağıtım ...
Devamını Oku
Proje kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluk alanında bulunan müşterilerin elektrik kullanım endekslerini ölçen sayaçlar bulunmaktadır. Sahada sayaçların testini yapabilmek ve işleyişin kısa sürmesini sağlayabilmek adına mobil test cihazı tasarımı. Sonuç ...
Devamını Oku
 Yeni sistemlerin tesis edilmesinin yanında mevcut sistemlerin de maksimum performans ile güvenli bir şekilde kullanılabilmesi enerji dağıtımının kaliteli, verimli, sürdürülebilir, kesintisiz ve ekonomik olması için önemlidir. Elektrik enerjisi dağıtım sistemlerindeki ...
Devamını Oku