AR-GE Portal

Bu proje kapsamında giyilebilir teknoloji ile donatılacak, uyarıcı haberleşme sistemine sahip ve çarpma/düşme darbelerinden koruma sağlayıcı, bilgilendirici fonksiyonlara sahip, IOT konseptine uygun bir Akıllı İSG Yeleği ile ileride yaşanacak olan ...
Devamını Oku
Elektrik dağıtım şebekelerinde çalışanlar; dikkatsizlik, kendine aşırı güven, ekipman hatası vb. sebeplerle ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları yaşayabilmektedirler. Bu proje kapsamında geliştirilecek “Nitinol Malzemeli Akıllı Dedektör Yelek” sayesinde mevcut iş ...
Devamını Oku
Personel kaynaklı iş kazalarının tahminlenerek önlem alınmasının sağlanması, toplanan çevresel verilerin personel ile etkileşimi ölçülerek, personelin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, personel duygusal durum değişimlerinin ilgili birimlere raporlanabilmesi, toplanan verilerin bütünsel olarak ...
Devamını Oku
Proje ile kaçak elektrik kullanımının yüksek olduğu kırsal bölgeler ve bazı şehir merkezlerinde farklı türlerdeki elektrik panolarına fiziksel müdahaleleri ve izinsiz açma-kapamaları engelleyerek olası yaralanmaların önüne geçilmesi ve elektrik dağıtım ...
Devamını Oku
Projemiz kış şartlarının yoğun geçtiği çalışma bölgelerimizde dağıtım faaliyetleri ile ilgili sahada yaşanan sıkıntılara müdahaleyi kolaylaştırmak, insan gücünün yetmediği durumlarda kullanılmak, yerli ve düşük maliyetli çok işlevli bir ürün gerçekleştirmektir. ...
Devamını Oku
AG demir direklerde iletkenin çeşitli sebeplerle direğe teması sonucunda oluşan kaçak akımlar can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, hayvan ve insan ölümlerine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, havai hatlı şebekelerde ...
Devamını Oku
Doğal gaz dağıtım hizmetinin önemli bir parçası olan saha uygulamalarının daha hızlı ve etkin bir biçimde yapılması, kalitesinin artırılması amacı ile saha personeline gerçek zamanlı uzaktan eğitim ve destek sağlanacaktır.
Devamını Oku
İş sağlığı ve güvenliği için çalışanların eğitimine yönelik elektrik şebekesinde oluşabilecek iş kazalarının ve sonuçlarının simülasyonlarının oluşturulması ve eğitimlerde bunun uygulanması ile iş kazalarının azaltılması hedeflenmektedir. Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Devamını Oku