AR-GE Portal

Projenin başlıca amaçları; • 5G iletişim ağlarının sahadaki enerji dağıtım sistemleri (Coğrafi Bilgi Sistemleri, SCADA, vb.) üzerinde oluşturabileceği farklı etkilerin araştırılması, • Enerji dağıtım şirketlerinin mevcut sistemlerinin 5G uyumluluğu tespit ...
Devamını Oku
Enerji sektöründeki siber güvenlik gereksinimlerinin analizi ve bu gereksinimleri karşılamak üzere kuantum kriptografik çözümlerin eşleştirilerek kritik altyapı güvenliğinin maksimum seviyede sağlanması için yol haritası hazırlanması ve sonraki fazda ürün çıkartılması ...
Devamını Oku
Projede elektrik dağıtım şebekesinde kullanılan direklerin (demir, beton veya ağaç direkler) yerleştirilecek sensörlerle eğim açılarını anlık ölçülmesi, direklerde oluşacak problemlerin arızaya dönüşmeden/dönüştükten sonra saha ekiplerinin hızlı müdahale etmesinin sağlanması, kesintilerde ...
Devamını Oku
Dağıtım şirketi müşteri hizmetleri değişik kanallardan gelen abone taleplerini karşılamak için çağrı merkezi oluşturmuştur. Günümüz mobil ve internet teknolojilerinin yaygınlaşması ile canlı ve yazılı kaynakların kullanımı hızla artmaktadır. WhatsApp ve ...
Devamını Oku
Dağıtım şebekesi üzerindeki haberleşme ihtiyacı olan cihazların örgü Ağı üzerinden haberleşmeleri sağlayacak ve cihazlardan sinyalleri toplayacak bir ünite geliştirerek dağıtım sistemi işletiminde ki yatırımların ve haberleşme giderlerini asgari düzeye çekmek ...
Devamını Oku
Bunlar genel olarak, müşterilerin çağrı merkezine ulaşamama yada çok uzun bekleme problemini ortadan kaldırarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, kurulacak olan bilgisayar temelli altyapı ve yazılım ile operatör hatalarının ...
Devamını Oku
Çok yeni bir teknoloji olan NB-IoT uygulamasının elektrik dağıtım sektöründe uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, sağlayacağı faydaların gerçek ssitem üzerinden ve bir uygulama ile gösterilmesi, sonuçların değerlendirilerek önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek yatırımlara yön vermesi ...
Devamını Oku
Elektrik dağıtım şirketlerinin şebeke ve tüketici envanterini işlemekte kullandıkları coğrafi veri ihtiyaçlarının kamu tarafından hazırlanan enerji atlası uygulaması ile paylaşılmakta olan veriler üzerinden gidilerek fazladan bir harcama oluşmasının önüne geçilmesi ...
Devamını Oku
Mevcut elektronik elektrik sayaçlarının optik ara yüzleri üzerinden kısa okuma (Readout mode) verilerinin aktarımını sağlayabilecek Optik Okuma Kafası'nın tasarımlarının gerçekleştirilmesi, RF üzerinden toplanan verilerin merkezi sisteme aktarılması, faturalandırılması, abonelere dağıtım ...
Devamını Oku
Akıllı sayaç yaygınlaştırma faaliyetleri için kılavuz niteliği taşıyan bir metodolojinin, oluşturulması, fayda-maliyet analizi yaklaşımı çerçevesinde ADM EDAŞ ve GDZ EDAŞ için yaygınlaştırma senaryoları tanımlanması ve bu senaryolarla ilişkili yaygınlaştırma yüzdeleri, ...
Devamını Oku