AR-GE Portal

Projenin amacı elektrik dağıtım sektörüne özgü blockchain tabanlı, dağıtık bir veritabanı mimarisinde merkezi olmayan mutabakat mekanizması ve kriptografik algoritmaları içeren güvenli, şeffaf bir dijital zaman damgası platformunun geliştirilmesidir
Devamını Oku
Proje kapsamında ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin hali hazırda kullandığı yazılım ve altyapılar incelenerek yerli yazılımların kullanılacağı alanların belirlenmesi, uygun teknolojilerin seçilmesi, yabancı menşei ...
Devamını Oku
TAŞ 2023 projesi çerçevesinde akıllı şebeke dönüşümü kapsamında gerçekleştirilecek olan akıllı sayaç sistemlerinin asgari özelliklerinin belirlenerek ülke geneli uygulama birlikteliğinin sağlanması ve bunun tarifeye etkisinin belirlenmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması için ...
Devamını Oku
Tüketicilerin desteklenmesine ilişkin düzenleme kapsamında, dünyada uygulanan benzer örneklerin de araştırılarak, Türkiye’de uygulanabilecek destek modellerinin yapılacak saha çalışmasının çıktıları kullanılarak tespit edilmesi ve alternatif çözüm önerilerinin ortaya konulması. Sonuç Raporu ...
Devamını Oku
Projenin temel amaçları; • Başta dağıtım sistemi işletme gelir gereksinimi olmak üzere, elektrik dağıtım sektöründeki işletme gelir gereksinimi belirlenmesine yönelik mevzuat ve düzenlemelerin karşılaştırmalı analizini yapmak, • Dünyadaki diğer daha ...
Devamını Oku
 Enerji tüketiminin akıllı bina, mikro şebeke alt yapıları kullanılarak, serbest tüketiciler, dağıtık üretim tesisleri, depolama üniteleri ve elektrikli araçların yaygınlaşması ile elektriğin fiyat bilgisi, hava durumu ve üretici-tüketici davranışlarının etkilerini ...
Devamını Oku