AR-GE Portal

Bölgeye Özel Coğrafi ve İklimsel Şartlardan Kaynaklı Sorunları Göz Önüne Alarak En Uygun OG Gerilim Seviyesi, Ekipman Seçimi ve Bakım Stratejilerinin Belirlenmesi için Teknik, Ekonomik Analizlere Dayalı Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Proje Dönemi Proje Süresi Tamamlanma Durumu
2015 Temmuz 8 Ay Proje Tamamlandı
Proje Amacı: Bu ARGE projesinin amacı, Akdeniz iklimi yaşanan ve kıyı boyunca ilçeleri olan GDZ VE ADM ediz EDAŞ gibi dağıtım sistemlerinde, bölgeye özel coğrafi ve iklimsel şartlardan kaynaklı sorunları göz önüne alarak en uygun OG gerilim seviyesi, ekipman seçimi ve bakım stratejilerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, teknik-ekonomik analizler gerçekleştirmek ve karar destek yazılımı (algoritması) geliştirmektir. Projede gerçekleştirilecek araştırma, analiz ve karar destek yazılımı geliştirme faaliyetleri sonucu, OG şebeke yatırımlarından yük dağılım değişime bağlı yatırımların optimize edilmesi ve Türkiye’de genel kabul görmüş olan 31.5 kV (bazı yerlerde 34.5 kV) standart gerilim seviyesine dönüşüm stratejisinin, bu ARGE projesi ile günümüz teknoloji koşulları ve dağıtım şebekesine özgü karakteristikler (bölgesel, iklimsel v.b.) göz önüne alınarak detaylı bir şekilde irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu İçin Tıklayınız..
Proje Kategorisi: Şebeke İşletim
Proje Şirketi: ADM EDAŞ